-ftong, (språk-)lyd; eksempel: diftong, eg. 'dobbeltlyd'.