Eo-, som første ledd i sammensetninger for å betegne den aller første del av en periode; i arkeologisk, paleontologisk og geologisk terminologi.