Nyrnberger-, i navn på forskjellige varer fra Nürnberg, mest i eldre tid: nyrnbergergull, en billig gull-legering; nyrnbergergrønt, -rødt, -fiolett, malerfarger; nyrnbergerkram, -varer, billige pynte- og presangartikler osv.