Servo-, hjelpe-; brukt om automatisk virkende mekanisme som styrer og kontrollerer en annen mekanisme, f.eks. servomekanisme, servostyring.