Skinn-, som forstavelse betegner noe tilsynelatende, ikke ekte.