Nukleo- er noe som har med kjernen eller kjerner (spesielt cellekjerner og atomkjerner) å gjøre.