-øse, hunkjønnsform av -ør; eks. suffløse, kvinnelig sufflør.