-teisme, som har med en gud eller gudstro å gjøre, f.eks. monoteisme, troen på at det finnes én gud.