Pre-, forstavelse med betydningen foran, før, forut for. Se også ord på prae-.