Endo- er en forstavelse som betyr innenfor, innvortes, innvendig.