Oksy- er et prefiks som kan bety oksygen-, men som også kan bety sur, skarp eller bitende.