Retro-, tilbake-, bakover-, bak-. Et fenomen som blir betegnet som 'retro' gjenkaller, henviser til eller peker tilbake på en forestående tidsepoke.