Plast-, som har med form, frembringelse eller dannelse å gjøre.