Gyro-, som dreier, som har med dreining å gjøre; rund.