Franko-, som gjelder frankerne og deres land; som gjelder franskmennene og Frankrike; fransk.