Paleo-, urtids-; forstavelse i betegnelser for vitenskaper m.m. som behandler urtids- eller førhistoriske perioder.