Hyper-, over-; overdrevent, usedvanlig, altfor meget. Motsatt: hyp(o)-.