Skap-, som forstavelse betegner noe som gjøres skjult, i det hemmelige; f.eks. skapdranker, person som drikker i smug, stående ved brennevinsskapet. Et beslektet uttrykk er å komme ut av skapet (fra eng.), som betegner det å stå åpent frem (særlig som homofil); jfr. oute.