Galakto-, i sammensetninger: som har med melk å gjøre.