Metamatematikk, læren om matematikkens logiske grunnlag, se logikk.