Akro-, som er ytterst, høyest, øverst. Eks. akropolis, eg. 'den øverste del av byen'.