Foto-, i sammensetninger lys-; som har med fotografi å gjøre.