Labi-, som har å gjøre med leppene; leppe-, leppelignende.