Vivi-, som har med liv å gjøre, som vedrører det levende.