Agrar-, som angår jordbruket. For eksempel kan politiske partier som særlig representerer bønders interesser, kalles agrarpartier eller bondepartier.