-fisere, gjøre, bevirke; for eksempel i verifisere, attestere riktigheten av, eg. 'gjøre sann'.