Mis-, forstavelse som betegner noe galt eller uheldig, eller som gir det påfølgende ordet motsatt betydning. Eksempler: misstemning, dårlig stemning; mislike, ikke like, like dårlig.