Ideo-, tanke-; som gjelder tanke, forestilling, begrep.