Ob-, mot-; foran-; på grunn av. Forstavelsen påvirkes av den påfølgende lyden og forekommer også i formene o-, oc-, of-, ok-, op-, os-.