-fikasjon, virkning, det å gjøre; subst.form av -fisere.