Dys-, gresk forstavelse (motsatt ev-, eu-), svarer til forstavelsene u-, mis- og van- og betyr: dårlig, slett, sykelig; f.eks. dyspepsi, dårlig fordøyelse.