Carcino-, som har å gjøre med eller minner om kreps; kreft-.