De- er en forstavelse som betyr av- eller fra-; som opphever, berøver, eller reduserer.