Vlissingen, by i Nederland, Zeeland, ved Schelde-munningen; 45 350 innb. (2005). Skipsverft, petroleumsraffineri, aluminiumverk, maskinindustri m.m. Losstasjon. Vlissingen var 1572 den første by som stilte seg på prinsen av Oraniens side mot det spanske regime.