OPCW

Logoen til OPCW.

Artikkelstart

OPCW er en internasjonal organisasjon som ble opprettet 29. april 1997 for å sikre gjennomføringen av Kjemivåpenkonvensjonens forpliktelser. Organisasjonen har 193 medlemmer, det vil si alle land som har ratifisert konvensjonen. Israel, som har signert konvensjonen, men ikke ratifisert den, deltar som observatør i OPCW.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OPCW har sete i Haag, og generaldirektør siden 25. juli 2018 er ambassadør Fernando Arias fra Spania.

Organisasjon

OPCW har tre organer:

  • Konferansen mellom partene i Kjemivåpenkonvensjonen
  • Eksekutivrådet
  • Det tekniske sekretariatet

Konferansen mellom partene er OPCWs øverste organ og behandler ethvert spørsmål som faller inn under konvensjonen, herunder saker som angår fullmaktene til Eksekutivrådet og Det tekniske sekretariatet. Konferansen møtes én gang hvert år. I tillegg avholdes det hvert femte år en granskningskonferanse for å vurdere gjennomføringen av konvensjonen.

Eksekutivrådet består av 41 medlemmer og er organisasjonens utøvende organ. Medlemmene velges av Konferansen for en periode på to år i henhold til en fastsatt geografisk fordeling. Én av plassene roterer mellom de nordiske landene. Norge er medlem av Eksekutivrådet for perioden fra mai 2020 til mai 2022.

Det tekniske sekretariatet bistår Konferansen og Eksekutivrådet under utførelsen av deres oppgaver. I første rekke gjelder dette konvensjonens verifikasjonsbestemmelser. Sekretariatet har en stab på cirka 500 personer, hvorav cirka 60 prosent arbeider med kontrollfunksjoner.

Inspeksjoner

OPCWs inspektører foretar tre typer inspeksjoner:

  • Rutinemessig stedlig kontroll
  • Stedlig inspeksjon på kort varsel
  • Inspeksjon i forbindelse med påstått bruk av kjemiske våpen

I løpet av organisasjonens første 20 år ble det foretatt mer enn 6000 inspeksjoner av anlegg for kjemiske våpen og av den kjemiske industrien i traktatlandene. 96 prosent av de erklærte lagrene av kjemiske våpen, til sammen 72 304 tonn, er blitt ødelagt under oppsyn av inspektørene.

I 2014 etablerte OPCW egen egen ekspertgruppe for å undersøke påstander om bruk av kjemiske våpen i Syria. Gruppen er kjent som Fact-Finding Mission (FFM) og har flere ganger foretatt undersøkelser i Syria, senest etter et påstått bruk av kjemiske våpen i Douma 7. april 2018. OPCW samarbeider med FN om gjennomføringen FFMs oppdrag.

Nobels fredspris

OPCW ble tildelt Nobels fredspris for 2013 for organisasjonens «omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen».

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg