Nasjonalsangen i Nederland er den gamle patriotiske sangen Wilhelmus van Nassouwe fra 1500-tallet, med tekst av Philip Marnix van St. Aldegonde til en gammel folkemelodi, bearbeidet av Adriaen Valerius (1626). Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1932.