havnivå

Havnivået er høyden der havets overflate finnes. Havnivået varierer både over tid og fra sted til sted.

Forandring over tid

Havnivået på et bestemt sted vil stadig variere på grunn av tidevann og havbølger og av andre grunner. Selv om man ser bort fra tidevannet og bølgene, vil man likevel stå igjen med variasjoner både over kort og lang tid.

Variasjoner over kort tid vil vesentlig skyldes virkningen av varierende lufttrykk og av vindens oppstuvning av vann mot en kyst (se stormflo).

Variasjon over lengre tid kan skyldes en årlig variasjon i lufttrykket og en årlig variasjon i vannets densitet (tetthet) på grunn av oppvarming om sommeren og avkjøling om vinteren. Summen av disse effektene kan enkelte steder utgjøre en forskjell i middelvannstand mellom vinter og sommer på over 30 cm.

Man har også påvist at havnivået gjennomgår store endringer over meget lang tid. Dette kan skyldes at vannet bindes i isbreer under istider og smelter igjen utenom istidene, eller det kan henge sammen med forandringer i jordskorpens nivå, eller begge deler kombinert.

Global oppvarming ventes å føre til noe stigende havnivå gjennom avsmelting av innlandsis og breer.

Forskjeller fra sted til sted

Man vil også i verdenshavene finne betydelige forskjeller mellom middelvannstandene fra sted til sted. Innen et enkelt hav vil denne forskjellen henge sammen med strømsystemene, idet en havstrøm i likevekt er forbundet med en skråstilling av havoverflaten.

I Atlanterhavet er det av denne årsak en forskjell mellom den sørlige del (nær Antarktis) og enkelte områder i nord (nær Golfstrømmen) på nesten to meter.

Det er også blitt påvist at Stillehavet i middel (gjennomsnitt) står ca. en halv meter høyere enn Atlanterhavet – dette skyldes at vannet i Stillehavet stort sett er lettere enn i Atlanterhavet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg