Oljeplattform, installasjon for boring (boreplattform) og/eller utvinning av olje og gass (produksjonsplattform). Se også petroleum (utvinning til havs).