Grad celsius, symbol oC, målenhet for å angi temperaturen til et stoff basert på en hundredelt skala hvor vannets frysepunkt er satt til 0 °C og kokepunktet til 100 °C. Skalaen er i dag ikke direkte knyttet til vannets fryse- og kokepunkt, men til den termodynamiske temperaturskalaen (se nedenfor).

Enheten har navn etter svensken A. Celsius som i 1741 foreslo en skala med 0° ved kokepunktet for rent vann og 100° ved frysepunktet. Andre svensker, bl.a. Daniel Ekström og Carl von Linné, valgte å snu skalaen. Navnet Celsius ble knyttet til skalaen av J. J. Berzelius gjennom en tysk lærebok i kjemi fra ca. 1800.

Celsiusskalaen ble etter hvert den vanlige i Tyskland og Skandinavia. I 1887 godkjente Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) skalaen for internasjonalt bruk og fastsatte betegnelsen grader, centigrader eller centesimalgrader med symbol (°). Men de eldre skalaene, Réaumurskalaen og Farenheitskalaen ble fortsatt brukt i henholdsvis Frankrike og engelsktalende land. I 1948 vedtok Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM) navnet grad celsius med symbolet °C som internasjonal betegnelse.

I 1954 ble den opprinnelige definisjonen forlatt, og skalaen ble definert med utgangspunkt i den termodynamiske temperaturskalaen kelvin (symbol K), som er SI-enheten for temperatur. Definisjonen ble dermed ikke lenger avhengig av faktorer som kan innvirke på vannets fryse- og kokepunkt, slik for eksempel lufttrykket gjør. For praktisk bruk er den nye definisjonen av liten betydning. Etter den nye definisjonen blir:

          0 °C = 273,15 K

og det absolutte nullpunktet blir:  –273,15 °C = 0 K. Da skalaene for øvrig er like, blir en temperaturdifferanse på en kelvin  lik en grad celsius :

          1 oC = 1 K      ( = 9/5 oF = 9/5 oR )

Temperaturer gitt i kelvin (TK) omregnet til grader celsius (TC) blir: 

          TC = TK – 273,15

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.