Skole og utdanning i Nederland

Nederland er det OECD-landet med størst antall elever i privatskoler. Utdanning er obligatorisk for barn og ungdom mellom fem og 16 år. Utdanningssystemet kjennetegnes av stor valgfrihet.

Organisering av utdanningen i Nederland

Utdannings-, kultur- og forskningsdepartementet har det overordnede ansvaret for utdanning. Lokale myndigheter har ansvaret for driften av de offentlige skolene, mens private skoler administreres av styret til den organisasjonen eller stiftelsen som opprettet dem.

Det foreligger en grunnlovsfestet rett til å etablere privatskoler. Grunnlovens artikkel 23 legger i tillegg opp til stor grad av frihet i forbindelse med organisering av undervisningen, og åpner for undervisning basert på religiøs tro, ideologisk overbevisning eller pedagogiske preferanser. Skoler med et religiøst eller ideologisk verdisyn kan nekte elever adgang dersom foreldrene ikke deler skolens trosgrunnlag. Godkjente privatskoler mottar finansiering av myndighetene på lik linje med de offentlige skolene. I 2009 gikk to tredjedeler av alle landets 15-åringer i private skoler.

Både grunnskole og videregående opplæring er gratis. Skolebøker og undervisningsmateriale blir dekket av det offentlige, men utstyr som ordbøker og kalkulator må dekkes av foresatte.

Grunnskole

Barn må begynne på skolen første skoledag i den påfølgende måneden etter femårsdagen. De aller fleste barn begynner imidlertid på skolen når de er fire år. Ettersom mange barneskoler har ventelister er det viktig å søke om plass tidlig for å sikre foreldrenes preferanser. Barneskolen varer i åtte år.

Ifølge læreplanen må alle barneskoler undervise i nederlandsk, engelsk, matematikk, miljø- og samfunnsfag, kroppsøving og kreative fag (for eksempel tegning, musikk og formgivning). Skolene kan selv velge om de vil tilby egne fag i fransk, tysk og religion.

Barneskolene kan selv velge hvordan de ønsker å rapportere om elevenes fremgang, men hver elev mottar en skriftlig tilbakemelding minimum en gang i året ved slutten av skoleåret. Noen skoler velger å rapportere fremgang ved å bruke karakterer mens andre gir skriftlige tilbakemeldinger. Foreldre risikerer å bli bøtelagt dersom barn er borte fra skolen uten at skolen har fått beskjed om dette.

Videregående opplæring

Skolesystemet skiller ikke mellom ungdomsskole og videregående skole. Av videregående opplæring finnes fireårig yrkesforberedende opplæring, femårig allmennfaglig opplæring og 6-årig universitetsforberedende opplæring. De videregående skolene tilbyr flere av studieretningene. Høyere yrkesforberedende utdanning og allmennfaglige skoler kvalifiserer for høyskoleutdanning.

Høyere utdanning

I kjølvannet av Bologna-prosessen ble bachelor- og mastergradsprogrammer introdusert i 2002. Studenter må betale om lag 1900 euro i skolepenger hvert år. Ifølge OECD hadde 41 prosent av befolkningen i aldersgruppen 30-34 år høyere utdanning i 2011.

Nederland har 43 høyskoler og 13 universiteter. De eldste og mest prestisjefylte er universitetene i Leiden (grunnlagt 1575), Groningen (1614), Utrecht (1636) og Amsterdam (1632).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg