Rundebordskonferanse, konferanse av mindre formell karakter hvor representanter møtes rundt et bord for å drøfte felles problemer. Uttrykket stammer fra den konferanse om indiske forfatningsspørsmål som den britiske statsminister Ramsay MacDonald innkalte til i London november 1930.