Nederland er et monarki i det nordvestlige Europa som i øst grenser til Tyskland og i sør til Belgia. I nord og vest vender landet ut mot Nordsjøen. Nederland har 17,2 millioner innbyggere (2022), og er et av de tettest befolkede landene i verden. Nederland er en del av Kongeriket Nederlandene (Koninkrijk der Nederlanden). Foruten Nederland består kongeriket av de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten som tidligere var en del av De nederlandske Antiller. Hele artikkelen