Håndverker, person som driver håndverk, enten som håndverksmester eller som håndverkssvenn. Den som skal bli svenn, må normalt som lærling ha fått to års kontraktsmessig opplæring hos en håndverksmester etter to år i videregående skole. Deretter avlegges svenneprøve (fagprøve), og det blir utstedt svennebrev (fagbrev). For å kunne bli mester må en svenn kvalifisere seg ytterligere, se mesterbrev.