kalvinisme

Interiøret i en kalvinistisk kirke kjennetegnes av fraværet av bilder. Maleriet er fra 1661 og viser interiøret i en kirke i Amsterdam.

Kalvinisme er en religiøs retning som vokste fram som en del av reformasjonen i Europa på 1500-tallet. Den franske teologen Jean Calvin (1509-1564), som arbeidet store deler av livet i Genève, sto for hoveddelen av den teologiske basisen for de reformerte kirkesamfunnene.

Faktaboks

uttale:

kalvin'isme

etymologi:

fra fransk calvinisme, etter reformatoren Jean Calvin

Calvin fastholdt Bibelens formelle autoritet, noe som ble videreført i den kalvinske retningen. Dette har ført til at Det gamle testamente har en annen stilling her enn i lutherdommen. Blant annet fastholdes billedforbudet som det andre av de ti bud (2. Mos 20,4-6). Et reformert kirkerom inneholder dermed heller ingen billedlig framstilling av Gud. Man lærer også at den gammeltestamentlige moralloven fremdeles gjelder for den kristne. Også samfunnslivet skal skal innrettes etter bibelske retningslinjer. Bibelen anses som forpliktende norm for hvordan kirken er organisert (kirkeforfatning) med Calvins organisering av kirken i Genève som mønster.

I synet på nattverden var det uenighet mellom Luther og Calvin, knyttet til forståelsen av Kristi nærvær. Luther hevdet at Kristus reelt er til stede i og med brød og vin (realpresens), mens Calvin framholdt at siden Kristus etter oppstandelsen befinner seg i himmelen, kan han bare være åndelig til stede i nattverden. Dette ble videreført innenfor kalvinismen, som har hevdet at Kristus er åndelig nærværende i nattverdelementene.

Calvin understreket Guds ære. Den kristne skulle gjennom gode gjerninger bidra til å øke Guds ære. Lydighet mot Guds vilje og lov representer et viktig grunnlag for kalvinismen. Calvin fremmet predestinasjonslæren, læren om at Gud, siden han er allmektig, på forhånd har utvalgt alle mennesker til enten frelse eller fortapelse. Denne læren ble utgangspunktet for samfunnsviteren Max Webers (1864-1920) berømte tese om at tilhengerne av protestantismen, særlig i sin kalvinske variant, var viktige aktører i framveksten av den tidlige kapitalismen i Europa.

Herborns universitet (1584–1812) var midtpunkt for den kalvinistiske lære og ble besøkt av studenter fra hele Europa.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg