kalvinisme

Interiøret i en kalvinistisk kirke kjennetegnes av fraværet av bilder. Maleriet er fra 1661 og viser interiøret i en kirke i Amsterdam.

Artikkelstart

Kalvinisme er en kristen retning som vokste fram som en del av reformasjonen i Europa på 1500-tallet. Den franske teologen Jean Calvin (1509-1564), som arbeidet store deler av livet sitt i Genève, var den som hadde størst betydning for læren som ble grunnlaget for de reformerte kirkesamfunnene.

Faktaboks

Uttale

kalvin'isme

Etymologi
fra fransk calvinisme, etter reformatoren Jean Calvin

Calvin holdt fast ved bibelens autoritet som Guds ord, og dette gjelder også i kirkesamfunn innen den kalvinske retningen. Dette har ført til at Det gamle testamente har en annen og sterkere stilling blant kalvinistene enn i lutherdommen. Blant annet fastholder kalvinistene billedforbudet som det andre av de ti bud (2. Mosebok kapittel 20, vers 4-6). Et reformert eller kalvinistisk kirkerom inneholder derfor heller ikke billedlige framstillinger av Gud. Man lærer også at den gammeltestamentlige moralloven fremdeles gjelder for de kristne. Også samfunnslivet skal innrettes etter bibelske retningslinjer. Bibelen ansees som forpliktende norm for hvordan kirken er organisert (kirkeforfatning). Måten Calvin organiserte den reformerte kirken i Genève blir også brukt som mønster.

I synet på nattverden var det uenighet mellom Luther og Calvin om hvordan man skulle forstå Kristi nærvær. Luther hevdet at Kristus reelt er til stede i og med brødet og vinen (realpresens), mens Calvin framholdt at siden Kristus etter oppstandelsen befinner seg i himmelen, kan han bare være åndelig til stede i nattverden. Dette ble videreført innenfor kalvinismen, som har hevdet at Kristus er åndelig nærværende i nattverdelementene. Dette betyr at nattverden for kalvinistene blir en mer symbolsk handling enn i lutherdommen.

Calvin understreket Guds ære og at den kristne gjennom gode gjerninger skulle bidra til å øke Guds ære. Lydighet mot Guds vilje og lov representer et viktig grunnlag for kalvinismen.

Calvin fremmet predestinasjonslæren, som er læren om at Gud, siden han er allmektig, på forhånd har utvalgt alle mennesker til enten frelse eller fortapelse. Denne læren ble utgangspunktet for samfunnsviteren Max Webers (1864-1920) berømte tese om at tilhengerne av protestantismen, særlig i sin kalvinske variant, var viktige aktører i framveksten av den tidlige kapitalismen i Europa.

Herborns universitet (1584–1812) i Tyskland var midtpunkt for den kalvinistiske lære og ble besøkt av studenter fra hele Europa.

Kalvinismen fikk særlig stor innflytelse i Sveits, Nederland og Skottland. I tillegg har det vært mange reformerte i Tyskland og USA.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg