Økonomi og næringsliv i Nederland

Nederland: Økonomisk aktivitet.

Diker som beskytter kysten av provinsen Zeeland. Store deler av Zeeland ligger på tidligere øyer som ble inndiket i 1970-årene som en del av den omfattende Deltaplanen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ost er en viktig eksportartikkel i Nederland. Her produseres goudaoster på samlebånd i Ursem. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Philips-konsernets omfattende forskningsanlegg med laboratorier i Eindhoven. Philips har stor produksjon av elektriske og elektroniske artikler. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

I Nederland dyrkes tulipaner over store områder. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Tulipaner. I Nederland dyrkes tulipaner over store områder.

Sentralbanestasjonen i Amsterdam.

Nederland har et allsidig næringsliv med hovedvekt på industri, handel og samferdsel. Landets beliggenhet gjør det til en naturlig innfallsport for store deler av Vest-Europa, og økonomien preges derfor i stor grad av handel. Nederland har en forholdsvis stor import av råvarer, som foredles innenlands (i særlig grad innenfor den høyteknologiske jordbrukssektoren og metall- og petrokjemisk industri) og eksporteres.

Jordbruk

Jordbruket i Nederland er svært intensivt, både med hensyn til produksjon og distribusjon, og sysselsetter kun 3,2 % av de yrkesaktive (2004). Ca. 60 % av totalarealet er dyrket, og landet har høye arealavkastninger. Til tross for den høye befolkningstettheten har landet et overskudd av landbruksprodukter. Jordbruket gav 2004 ca. 13 % av landets eksportinntekter. Hagebruk er den viktigste jordbruksnæringen, og landet har en tradisjonsrik produksjon av blomster og blomsterløk. I tillegg er husdyrhold, med produksjon av meieriprodukter hovedsakelig for eksport, en viktig næring. Det er for øvrig utbredt med dyrking av poteter, sukkerbeter, løk, hvete og bygg.

Produksjon av viktige vekster 2004

tonn
Sukkerbeter 6 500 000
Poteter 6 400 000
Hvete 1 228 000
Bygg 372 000
Løk 880 000
Tomater 600 000

Fiske

Ledende fiskehavn er IJmuiden vest for Amsterdam. Viktigste fangster er makrell, sild, muslinger og torskefisker. Så og si hele fangstmengden tas i Atlanterhavet, kun mindre mengder tas ved ferskvannsfiske. Muslingoppdretten foregår særlig i Zeeland.

Energi og bergverk

Nederlands viktigste mineralressurs er naturgass, og landet er blant verdens største naturgassprodusenter. Naturgassfeltet rundt Groningen er blant Europas mest produktive. Produksjonen av naturgass dekker over halvparten av det innenlandske energibehovet. En større del av gassen blir eksportert via rørledninger til nabolandene og Frankrike. Det er også funnet gass i den nederlandske delen av Nordsjøen. Petroleumsutvinning drives i begrenset omfang i Zuid-Holland og Groningen. Stor saltutvinning.

Industri

20,8 % av yrkesbefolkningen (2003) var sysselsatt innen industri. Den viktigste industrisektoren er næringsmiddelindustrien, som i hovedsak bearbeider innenlandske jordbruksprodukter (melk, poteter, sukkerbeter) eller innførte tropeprodukter i havnebyene (kakao, vegetabilske oljer, tobakk m.m.). Ellers er de tradisjonelt viktigste industrigruppene maskin- og metallindustri, elektrisk, kjemisk og tekstilindustri. Den mest ekspansive av de nyere industrigrenene er den kjemiske industrien, med hovedvekt på oljeraffinerier, særlig i Rotterdamområdet (Europoort), og i Geleen, Limburg, hvor kapitalen fra den nedlagte kullgruvevirksomheten er investert.

Av tungindustri er skipsverftene med tyngdepunkt langs Noordzeekanaal til Amsterdam og Nieuwe Waterweg til Rotterdam viktige. Ved IJmuiden i Velsen ligger et stålverk og Delfzijl i Groningen har aluminiumverk. Ellers dominerer lettere maskinindustri og elektroteknisk industri med Philipsverkene i Eindhoven (som også har DAF bilfabrikker), maskinfabrikker i Hengelo og elektronisk industri i Hilversum.

Produksjon av en del viktige varer 2000

Mineraler og metaller

tonn
Råstål 5 667 000
Råjern 4 969 000
Råolje 18 000 0001
Salt 5 000 000

1) Antall fat

Industrivarer

tonn
Papir og papp 3 200 000
Sukker (raffinert) 1 061 000
Kunstgjødsel 1 200 000
Sykler 1 155 0001

1) Antall stk.

Turisme

Turismen er blitt en betydelig næringsgren, med ca. 10 mill. utenlandsbesøkende i 2004; av disse kom ca. 3 mill. fra Tyskland. Omtrent halvparten av turistene besøker Amsterdam, men andre maleriske byer, kanalene og det særpregede kulturlandskapet trekker også mange turister. Badestedene Scheveningen, Noordwijk og Zandvoort er meget populære.

Utenrikshandel

Nederland har fra 1948 tollunion med Belgia og Luxembourg (i Benelux-unionen) og er medlem av Den europeiske union (EU). Innførselen er i vekt dobbelt så stor som utførselen; det innføres hovedsakelig tunge massevarer som petroleum, malm og andre råstoffer, og det utføres næringsmidler, raffineriprodukter og lettere ferdigvarer. Tyskland er viktigste handelspartner – 24,4 % av landets totale eksport gikk dit (2003), og 20 % av importen kommer derfra. Andre viktige eksportmarkeder er Belgia/Luxembourg, Frankrike, Storbritannia og Italia. I tillegg til Tyskland kommer det meste av Nederlands import fra Belgia/Luxembourg, USA, Frankrike og Storbritannia.

Utenrikshandelen prosentvis fordelt på land 2003

Eksport Import
Tyskland 24,4 20,0
Belgia/Luxembourg 12,0 11,3
Storbritannia 10,3 7,2
Frankrike 10,0 5,5
USA 4,8 7,8

Eksporten prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2003

Matvarer og levende dyr 12,6
herav frukt og grønnsaker 27,2
Petroleum og petroleumsprodukter 5,0
Kjemikalier o.l. 16,7
Maskiner og transportutstyr 32,2
herav datautstyr og kontormaskiner 32,6
telekommunikasjons- og lydutstyr 8,6
annet elektrisk utstyr og apparater 22,0
kjøretøyer og deler 14,0

Importen prosentvis fordelt på hovedvaregrupper 2003

Matvarer og levende dyr 8,8
Petroleum og petroleumsprodukter 8,4
Kjemikalier 12,0
Maskiner og transportutstyr 37,7
herav datautstyr og kontormaskiner 31,0
telekommunikasjons- og lydutstyr 10,9
annet elektrisk utstyr og apparater 20,2
veimaskiner, motorer og deler 17,6

Samferdsel

De indre vannveiene (elver og kanaler) er de dominerende transportårer for tyngre varer. Det finnes ca. 5000 km farbare vannveier, og omtrent 1/3 av all frakt i landet går med båt. Det er en stor innlandsflåte (lektere, taubåter m.fl.). Rotterdam er en internasjonal transitthavn, særlig for frakt som skal lenger opp i Rhinen, og dessuten en av verdens største og mest moderne havnebyer. Amsterdam er nest viktigste havneby.

Ca. 70 % av landets totale jernbanenett er elektrifisert, og det totale jernbanenettet er ca. 3000 km. Veinettet er godt utbygd. Schiphol ved Amsterdam er en viktig internasjonal lufthavn. Flyselskapet KLM er et av verdens eldste kommersielle flyselskap og har ruter over hele verden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg