Mål og vekt

SI-systemet er et internasjonalt enhetssystem for måling av fysiske størrelser. SI er den internasjonale forkortelsen for Det internasjonale system for enheter (Système International d'Unités), som ble vedtatt av den 11. Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM) i 1960. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) og de fleste andre internasjonale organisasjoner som fatter vedtak om fysiske størrelser, anbefaler bruk av SI. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Hofstad

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Multippelenheter i SI-systemet

Inneholder 613 artikler:

Æ

  1. æon
  2. æs