Mol er SI-enheten for stoffmengde, og valgt som en av grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for mol er mol.

Definisjonen av enheten er som følger:

Denne definisjonen ble vedtatt av CGPM (Generalkonferansen for mål og vekt) i 1979. Når enheten mol benyttes, må de elementære entitetene spesifiseres. Disse kan være atomer, molekyler, ioner, elektroner, andre partikler eller spesifiserte grupper av slike partikler.

Stoffmengde blir altså definert som et antall entiteter, det vil si partikler eller partikkelgrupper. Antall partikler i ett mol kalles avogadrokonstanten, og ble av CODATA i 2006 eksperimentelt fastlagt til (6,022 141 79 ± 0,000 000 30)·1023 mol–1.

I 2018 vedtok CGPM å redefinere grunnenhetene i SI-systemet ut fra nye og endelige verdier av et utvalg av naturkonstanter. Basert på CODATAs målinger i 2018 er avogadrokonstanten (NA) gitt en eksakt verdi som er fastsatt til:

  • NA = 6,022 140 76 × 1023 mol−1

Fra 20. mai 2019 skal denne verdien av avogadrokonstanten legges grunn for definisjonen av ett mol.

Molar konsentrasjon, også kalt molaritet, er et mål på konsentrasjon av et stoff i et løsemiddel. Konsentrasjonen er definert som forholdet mellom stoffmengden av stoffet og volumet av løsemiddelet.

I SI-systemet er enheten for molar konsentrasjon mol/m 3. For de fleste praktiske formål er det likevel vanlig å bruke enheten mol/dm3, det vil si mol per liter (mol/L). Denne enheten forkortes til M og leses som molar. M blir ofte kombinert med et SI-prefiks. Eksempler:

  • 1 molar = 1 M = 1 mol/L
  • 1 millimolar = 1 mM = 1 mmol/L = 10-3 mol/L = 1 mol/m3

Molar masse er en fysisk størrelse og definert som massen av et gitt stoff dividert med stoffmengden (antall atomer eller molekyler) av stoffet. Symbolet for molar masse er M. I SI-systemet er enheten for molar masse kg/mol, men vanligvis blir størrelsen gitt i g/mol. Eksempel:

  • Molar masse av etanol: M(C2H5OH) = 46,07 g/mol
  • Molar masse av vann: M(H2O) = 18,015 g/mol

Molalitet, også kalt molal konsentrasjon, er et mål på konsentrasjonen av et stoff i et løsemiddel der konsentrasjonen defineres som forholdet mellom stoffmengden og massen av løsemiddelet. I SI-systemet angis molaliteten i mol/kg og betegnes med mB, der indeksen B angir det løste stoffet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. mars 2009 skrev Bjørn Pedersen

Så vidt jeg vet skrives konstanter oppkalt etter personer med liten bokstav på norsk. Da heter det avogadrokonstanten. Dessuten er verdien ikke oppdatert. I CODATA er siste verdi (fra 2006)6,022 141 79(30) ⋅1023 mol-1. (Dessverre er det ikke mulig å skrive indeks oppe i denne editoren.)

4. mars 2009 svarte Leif Halbo

Du har selvfølgelig rett, og det vil bli rettet.Forøvrig vet vel du adskillig mer om mol enn jeg gjør!Vennlig hilsenLeif Halbo (tidligere SI og UiO)

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.