målenheter for matlaging

Artikkelstart

Hvor mye ingredienser som skal inngå i en matoppskrift angis som volum, vekt (masse) eller mengde (antall). I Norge brukes de metriske enhetene og egne enheter som er definert på basis av metersystemet. Det samme er tilfelle i de fleste land der SI-systemet er innført som offisielt enhetssystem. I engelsktalende land har det vært tradisjon for å bruke de eldre britiske målenhetene (imperial units) eller målenheter basert på Det amerikanske enhetssystemet (US customary units), og dette er fremdeles mest vanlig i Nord-Amerika.

De enkelte ingredienser blir målt opp på ulike måter. Til flytende ingredienser brukes volumenheter, mens når de er tørre og inngår i større mengder bli de veid. Til å måle opp mindre mengder av en tørr ingrediens, for eksempel salt og krydder, er det vanlig å bruke volummål. Andre ingredienser, som for eksempel egg, angis med en mengdeenhet (antall).

Volumenheter

Kryddermål, teskje og spiseskje til bruk for oppmåling av ingredienser i små mengder

Volummål
Lisens: CC BY SA 3.0

Volumenheter brukes for flytende varer, og i noen grad for tørre varer i pulverform som sukker og mel. Slike varer angis i liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) og milliliter (ml), men særskilte målenheter blir også brukt, som for eksempel:

Volumenhet Forkortet SI-enhet Andre enheter
kryddermål krm = 1 ml = ⅕ ts = ¹⁄₁₅ ss
teskje ts = 5 ml = ⅓ ss = 5 krm
barneskje bs = 10 ml = 2 ts = ⅔ ss
spiseskje ss = 15 ml = 3 ts = 15 krm
kaffekopp kkp = 150 ml = 0,6 tkp
tekopp, kopp tkp, kp =250 ml = ⁵⁄₃ kkp

Vektenheter

For de fleste tørre varer (grønnsaker, kjøtt og fisk) angis ingrediensene med en vekt(masse)enhet.

 • 1 kilogram (kg) = 10 hektogram (hg) = 100 dekagram (dag) = 1000 gram (g)
 • 1 gram (g) = 10 desigram (dg) = 100 centigram (cg) = 1000 milligram mg)

Dekagram er lite i bruk. Enheten hektogram, ofte uttalt bare som hekto, var tidligere mye brukt, men brukes nå i mindre grad.

Det er ulik praksis for en rekke varer som sukker, salt og hvetemel der mengden bli angitt enten som vektenhet eller volumenhet. Omtrentlige verdier som viser sammenhengen mellom volum og vekt er:

 • Salt: 1 ml (1 krm) = 1,2 gram
 • Sukker: 1 dl = 80 gram; 1 ss (15 ml) = 12 gram
 • Mel: 1 dl = 70 gram
 • Smør: 1 dl = 90 gram; 1 ss (15 ml) = 13,5 gram

Mengdeenheter

En rekke varer som grønnsaker og frukt i tillegg til egg angis ofte med en mengdeenhet selv om de enkeltvis kan variere i størrelse. Mengden angis vanligvis i antall eksemplarer eller stykker (stk), men mengdeenhetene dusin og snes blir også brukt.

Tradisjonelle mengdeenheter er:

 • 1 dusin = 12 stk
 • 1 snes = 20 stk
 • 1 skokk = 5 dusin = 3 snes = 60 stk
 • storhundre = 10 dusin = 6 snes = 120 stk
 • 1 gross = 12 dusin = 144 stk

For mindre mengder kan den omtrentlige mengdeangivelsen klype ( for eksempel «en klype salt») bli brukt. En klype angir så mye av noe som kan holdes mellom to fingre (tommeltott og pekefinger). I praksis innebærer det om lag 0,5 ml, som for eksempel for salt tilsvarer 0,6 gram.

Amerikanske målenheter

Tabell som vise sammenhengen mellom små og store amerikanske volumenheter

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

De aller fleste land i verden har nå innført SI-systemet som sitt offisielle enhetssystem, men USA har fremdeles valgt å videreføre sitt tradisjonelle enhetssystem, som går under betegnelsen United States customary units, forkortet USC-units. Dette systemet brukes også i matlaging. Enhetssystemet er en arv fra det britiske enhetssystemet, men avvikende enhetsverdier mellom de to systemene forekommer, i særlig grad når det gjelder volumenheter.

Volumenheter

I det amerikanske enhetssystemet for mål og vekt tar en utgangspunkt i den mye brukte volumenheten fluid ounce (forkortet US fl oz) som er definert som ¹⁄₁₆ av 1 US fluid pint eller cirka 29,57 ml. Merk at US fl oz er cirka 4,08 prosent større enn den britiske imperial fluid ounce. Til matoppskrifter brukes også mange avledede målenheter som fremgår av tabellen nedenfor.

Enhet Forkortet Definisjon ounce ml (avrundet)
pinch pn ¹⁄₁₆ tsp ¹⁄₁₂₈ 0,231
dash ds ⅛ tsp ¹⁄₆₄ 0,462
saltspoon ssp ¼ tsp ¹⁄₃₂ 0,924 (≈1 krm)
fluid dram fl dr ¾ tsp 3,697
teaspon tsp ⅓ tbsp 4,929
desserspoon dsp 2 tsp 9,858
tablespoon tbsp ¹⁄₁₆ cup ½ 14,79 (≈1 ts)
fluid ounce fl oz ⅛ cup 1 29,5735
cup C ½ pint 8 236,6 (≈1 tkp)
pint pt ⅛ gal 16 473,2

Vektenheter

De amerikanske vektenhetene sammenfaller med enhetene i det britiske enhetssystemet som går under navnet avoirdupois (forkortet av). Tabellen nedenfor gir en oversikt over de vanligste vektenhetene.

Enhet Symbol Definisjon SI-verdi
grain gr av ¹⁄₇₀₀₀ lb 64,798 91 mg
dram dr av ¹⁄₁₆ oz 1,771 845 2 g
ounce oz av ¹⁄₁₆ lb 28,349 523 g
pound lb av 0,45359237 453,592 37 g

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg