Norge innførte metersystemet i 1875, samme år som Meterkonvensjon ble inngått. I 1977 ble det internasjonale enhetssystemet SI vedtatt som offisielt enhetssystem i Norge.

Før innføringen av metersystemet fantes det en rekke ulike enheter for mål og vekt. Flere av disse har røtter tilbake til Magnus Lagabøters landslov, men norske målenheter har gjennom historien gjennomgått signifikante endringer, blant annet under påvirkning fra det danske enhetssystemet. Ved innføringen av metersystemet ble noen av de eldre enhetene brukt videre, men nå definert med utgangspunkt i metriske verdier.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over de vanligste eldre målenhetene. Noen utenlandske enheter som har vær mye brukt i Norge, men som i dag ikke er godkjente SI-enheter, er også tatt med. Merk at hver målenhet er gitt en utfyllende omtale i egen artikkel.

Lengdeenheter

Enhet Definisjon SI-enhet Kommentar
alen 24 tommer 60,96 cm *⁾ *⁾ Fra 1959
bolk 48 favner ca. 90 meter
favn 6 fot 1,8288 meter *⁾ *⁾ Fra 1959
fingerspann 9 tommer 23,535 cm *⁾ *⁾ 1824
fjerdingvei ¼ landmil 2,82 km
fot ½ alen 30,48 cm *⁾ *⁾ Fra 1959
geografisk mil ¹⁄₁₅ ekvatorgrad 7420 meter
kabellengde ⅒ nautisk mil 185,2 meter
kvarter ¼ alen 15,7 cm
kvartmil ¼ sjømil 1855 meter *⁾ *⁾ 1875
langspann 8 tommer 20,92 cm *⁾ *⁾ 1824
lakter 3 alen + 5 tommer 2,01 meter 1800-tallet
linje ¹⁄₁₂ tomme 2,117 mm *⁾ *⁾ Fra 1959
lås 15 favner 27,432 meter *⁾ *⁾ Fra 1959
nautisk mil 1 meridianminutt 1852 meter
palme 3 ⁷⁄₁₈ tomme 8,86 cm *⁾ *⁾ 1824
rast 1 landmil 11,295 km
rode 5 alen 3,1374 meter *⁾ *⁾ 1824
sjømil 3950 favner ca. 7435 meter Før 1875
sjømil 1 geografisk mil 7420 meter Etter 1875
skritt 28 tommer 73 cm 1800-tallet
skruppel ¹⁄₁₂ linje 0,1764 mm 1959
stang 5–7 alen 3,2–4,4 meter Stedsavhengig
steinkast 50 skritt 36,5 meter 1800-tallet
stuttspann 6 tommer 15,69 cm *⁾ *⁾ 1824
tomme 1 inch *⁾ 2,54 cm *⁾ *⁾ Fra 1959

Arealenheter

Enhet Definisjon SI-enhet Kommentar
kvadratalen 4 (2²) kvadratfot 0,3937 m² 1824
kvadratfavn 1 favn × 1 favn 3,3445 *⁾ *⁾ Fra 1959
kvadratfot 144 (12²) kvadrattommer 9,8455 dm² 1824
kvdartrode 100 (10²) kvadratfot 9,8455 m² 1824
kvadrattomme 1 tomme × 1 tomme 6,8372 cm² 1824
mæling (åkermål) 2500 (50²) kvadratalen *⁾ 984,3 m² **⁾ *⁾ 1816 **⁾1824
mæling (engmål) 3–6 mål 3800–6175 m² Stedsavhengig
mål 100 kvadratroder 984 m² 1824
stangrute 1 stang × 1 stang 10,24–19,6 m² Stedsavhengig
teig ikke standardisert 11-14,5 dekar
tønne land 10 000 kvadratalen *⁾ 3937 m² **⁾ *⁾ 1816 **⁾ 1824

Volumenheter

Enhet Definisjon SI-enhet Kommentar
ame 4 anker 154,416 dm³
ask 4 boller 10,8 dm³
bolle 4 juster 2,7 dm³
bygdetønne udefinert 100-200 dm³
drittel ⅓ tønne smør 43,75 dm³ *⁾ *⁾ Fra 1824
favn 2 m × 2 m × 0,6 m *⁾ 2,4 m³ Metrisk favn
fjerding ¼ korntønne 34,735 dm³
fjerdingkar ¼ skjeppe 4,34 dm³
fjordunkar ¹⁄₃₂ korntønne 4,3 dm³ *⁾ *⁾ 1683
halvkanne ½ kanne 0,965 dm³
kanne 2 potter *⁾ 1,93 dm³ *⁾ Stedsavhengig
kjerald 20 ask 216 dm³ Usikker verdi
kommerselest 160 kubikkfot *⁾ 4,94 m³ *⁾ 1824 for trelast
korntønne 144 potter *⁾ 139,4 dm³ *⁾ 1683
kubikkfot 1 ft × 1 ft × 1 ft 31,1667 dm³ *⁾ *⁾ 1683
kvarter ¼ korntønne 34,75 dm³
lakter 1,85 m × 2 m × 0,6 m 2,22 m³ *⁾ 1875
laup 3 bismerpund smør 16,2 dm³ Steds- og tidsavhengig
lest 12 tønner 16,5 m³ Vareavhengig
mæle ⅙ såld 1,62 m³ *⁾ *⁾ 1274
notting ¹⁄₂₄ korntønne *⁾ 5,8 dm³ *⁾ 1824
oksehode 6 anker 231,6 dm³*⁾ *⁾ 1824
ort 1 pel 0,241 dm³
pel ¼ pott 0,241 dm³
pipe 2 oksehoder 463 dm³ *⁾ *⁾ 1824
pott 4 peler 0,9651 dm³ *⁾ *⁾ 1824
registertonn 100 ft³ 2,83168 m³
setting ¹⁄₁₆ korntønne *⁾ 8,71 dm³ *⁾ 1683
skjeppe ½ fjerding *⁾ 17,4 dm³ *⁾ 1683
skrull ¹⁄₄₈ korntønne 3,0375 dm³ *⁾ *⁾ Før 1683
spann hulmål 4,1–16,2 dm³ Stedsavhengig
stampekjerne udefinert ca. 20 dm³ Stedsavhengig
storfavn 324 ft³ (6 ft × 6 ft × 9 ft) 10 m³ *⁾ *⁾ 1824
såld 6 mæler 97,2 dm³ 1274
tønne 100–200 liter 100–200 dm³ Steds- og vareavhengig
viertel 30 peler 7,24 dm³
åtting ⅛ tønne 16,4 dm³ *⁾ *⁾ 1824
åttingkar ⅛ skjeppe *⁾ 2,17 dm³ *⁾ 1683

Vektenheter

Enhet Definisjon SI-enhet Kommentar
bismerpund 12 pund 5,97734 kg *⁾ *⁾ 1824
fjerding ¼ skippund 39,98 kg 1683
drachme 3 skrupler 3,72757 gram før 1866
gran (handelsvekt) ¹⁄₁₆ æs 3,8 mg
gren (edelmetall) ¹⁄₁₈ lodd 0,81 gram For sølv
karat (metrisk) 0,2 gram 0,2 gram Symbol: ct
kommerselest 5200 pund 2600 kg 1824
kvintin 4 ort 3,89 gram 1824
laup 3 bismerpund 15,4 kg
lest 6–16 skippund 960–2560 kg Etter vareslag
lispund ⅒ skippund 8 kg *⁾ *⁾ 1875
lodd 4 kvintin 15,566 gram *⁾ *⁾ 1822
mark ¹⁄₂₄ bismerpund 0,249 kg *⁾ *⁾ 1824
ort ¼ kvintin 0,972 gram *⁾ *⁾ Handelsvekt
pund 2 merker 0,498 kg *⁾ *⁾ 1824
ringsmun ¹⁄₃₂₀ skippund 0,5787 kg *⁾ *⁾ 1604
skippund 20 lispund 159,92 kg 1683
skipslast 16 ¼ skippund 2400–2600 kg Tidsavhengig
skruppel ⅓ drachme 1,24 gram Apotekvare
skålpund 1 pund 0,498 kg *⁾ *⁾ 1824
spann 30 merker 7,72 kg *⁾ *⁾ 1604, stedsavhengig
tveite ⅛ laup 1,9 kg
unse ¹⁄₁₆ pund 31,32 gram *⁾ *⁾ 1824, handelsvekt
vett(e) ¹⁄₂₄ skippund 6,179 kg 1274
våg ⅛ skippund 18,5 kg 1604
æs 16 gran 60,8 mg 1824, handelsvekt
øre ⅛ mark 26,79 gram *⁾ *⁾ Middelalderen

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg