bar (enhet for trykk)

Artikkelstart

Bar er en enhet for trykk i væsker og gasser. Enheten er avledet av CGS-enheten barye (dyn/cm2) og satt lik 106 barye.

Faktaboks

Etymologi
av gresk ‘tyngde’
Også kjent som
b

SI-enheten for trykk er pascal (Pa), men bar er inntil videre godkjent for bruk sammen med SI-enheter. Bar er en praktisk enhet for måling av atmosfæretrykk, og blir i særlig grad brukt innen oseanografi, meteorologi og luftfart.

  • 1 bar = 106 barye = 105 pascal

Sammenlignet med trykkenhetene teknisk atmosfære (at), standard atmosfære (atm), torr (tilsvarer mmHg – millimeter kvikksølv) og pounds per square inch (psi) er:

  • 1 bar = 1,0197 at = 0,98692 atm = 750,06 torr = 14,50377 psi

Enheten bar er med andre ord tilnærmet lik lufttrykket ved jordoverflaten.

Bar brukes ofte sammen med SI-prefikser som megabar (Mbar), kilobar (kbar), desibar (dbar) og millibar (mbar). I litteraturen forekommer det at b blir brukt som symbol for bar og mb for millibar, men disse symbolene er ikke godkjent i SI-systemet, og må derfor frarådes. Dessuten kan symbolet b forveksles med symbolet for arealenheten barn.

Den avledede enheten millibar ble tidligere brukt som internasjonal enhet for lufttrykk. Nå har Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO) bestemt at enheten skal være hektopascal (hPa):

  • 1 millibar (mbar) = 1 hektopascal (hPa)

Absolutt og relativt trykk

Av og til er det behov for å angi om oppgitt trykk er absolutt eller bare relativt, det vil si om trykket er målt i forhold til omgivelsene (atmosfæretrykk). Dette gjøres for eksempel som:

  • bar(a) – der (a) angir absolutt trykk
  • bar(g) – der (g) angir relativt trykk (målt, engelsk :gauged)

En slik notasjon er ikke standardisert og bør derfor erstattes med en fyldigere presisering, som for eksempel ved å skrive «et målt trykk på 0,9 bar».

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Gregor Krzyzowski

Absolutt og relativt trykk Hei Prøver å finne ut hva som er den korrekte betegnelsen for relativt trykk (barg eller barG. I Wikipedia f.eks. kan en lese: "Ofte måles trykk relativt til atmosfæretrykket ved hjelp av et manometer. Når en gass eller væske er trykksatt vil det si at den har et trykk høyere enn atmosfæretrykket, og denne trykkdifferansen oppgis av og til med enheten barg eller barG, der g kommer fra engelsk gauge pressure, «måletrykk»), men ofte brukes det bare bar. Som regel fremkommer det av konteksten om det er snakk om absolutt eller relativt trykk." Kunne du oppdatert artikkelen din med informasjonen om dette? Med vennlig hilsen Gregor Krzyzowski

svarte Knut Hofstad

Takk for innspill, jeg skal prøve å rette opp denne mangelen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg